საუნივერსიტეტო საათი, როგორც გზა წარმატებულ სტუდენტობამდე