Skip to content

სარედაქციო კოლეგია

გვანცა ძმანაშვილი

მეორე ნომრის მთავარი რედაქტორი და ფსიქოლოგიის რუბრიკის ხელმძღვანელი

მეორე ნომერზე მუშაობა იყო მეტად საინტერესო, ნაყოფიერი და მრავალი დადებითი მოგონებითა და ემოციით აღსავსე. გამოვარჩევდი ჩვენს ვიდეოზე (“თბილისური ხედვა”) მუშაობის პროცესს, რომლის დახმარებითაც გავეცანით თბილისის კინემატოგრაფიულ მხარეს, აღმოვაჩინეთ საინტერესო ნიუანსები.

როგორც უკვე ვახსენე, “შთა - გონება” არის მთიების მოსწავლეთა ნამდვილი ინსპირაცია და ერთი დიდი გამოცდილება, რომელმაც ჩვენში ჩამოაყალიბა გუნდურობის, ლიდერობისა და წერის კულტურა.

რაც შეეხება, მთავარ რედაქტორობას, მსგავსი პასუხისმგებლობის სირთულისდა მიუხედავად, საკმაოდ სახალისო იყო “უფროსის სავარძელში” ყოფნა, კერძოდ, თანასკოლელთა დაინტერესება და მათთან საინტერესო და მნიშვნელოვანი დიალოგების წამოწყება.

კვლავ ვიმედოვნებ, რომ ჩვენი გასაოცარი ჟურნალი არსებობას განაგრძობს და დროთა განმავლობაში გასცდება სკოლის საზღვრებს.

ლილუ ჩხარტიშვილი

ისტორიის რუბრიკის ხელმძღვანელი

ჟურნალი შთა -  გონება არ წყვეტსახალგაზრდების შთაგონებას. ეს ჩემი რიგითმეორე ნომერია, რომელზეც ვიმუშავე და ახლაცმერგო პატივი ვყოფილიყავი სარედაქციოკოლეგიის წევრი. ახალ გამოცემაზე მუშაობაუფრო დიდ პასუხისმგებლობას უდრიდა, მაგრამშესანიშნავ კოლექტივთან ერთად მეტნაკლებადადვილად შევძელით დაბრკოლებებისგადალახვა. ჩვენ შევცვალეთ ბევრი რამ, გადავახალისეთ რუბრიკები, გამოვცადეთ ახალიმეთოდები და შევქმენით პირველი ნომრისგანგანსხვავებული ელექტრონული ჟურნალი, რომელიც არა მარტო იერსახით, არამედშინაარსობრივადაც ქმნის კონტრასტს ძველ დაახალ პროდუქტს შორის. 

“შთა - გონებას” ყოველთვის განსაკუთრებულიადგილი ეკავება ჩემს გულსა და ცხოვრებაში. ესარის სივრცე, სადაც ახალგაზრდას, მოსწავლესშეუძლია გათავისუფლდეს და ისაუბროს მისთვისსაინტერესო, საჭირბოროტო თემაზე, შეუბოჭავად გამოხატოს მოწონება, აღფრთოვანება, კრიტიკა, აღშფოთება. თვითგამოხატვა არის ჩვენი მიზანი და ზუსტად აქ გეძლევა საშუალება-დატოვო შენი კვალი. 

ანანო მეგრელიშვილი

კულტურის რუბრიკის ხელმძღვანელი

ჟურნალი შთა -  გონება არ წყვეტსახალგაზრდების შთაგონებას. ეს ჩემი რიგითმეორე ნომერია, რომელზეც ვიმუშავე და ახლაცმერგო პატივი ვყოფილიყავი სარედაქციოკოლეგიის წევრი. ახალ გამოცემაზე მუშაობაუფრო დიდ პასუხისმგებლობას უდრიდა, მაგრამშესანიშნავ კოლექტივთან ერთად მეტნაკლებადადვილად შევძელით დაბრკოლებებისგადალახვა. ჩვენ შევცვალეთ ბევრი რამ, გადავახალისეთ რუბრიკები, გამოვცადეთ ახალიმეთოდები და შევქმენით პირველი ნომრისგანგანსხვავებული ელექტრონული ჟურნალი, რომელიც არა მარტო იერსახით, არამედშინაარსობრივადაც ქმნის კონტრასტს ძველ დაახალ პროდუქტს შორის. 

“შთა - გონებას” ყოველთვის განსაკუთრებულიადგილი ეკავება ჩემს გულსა და ცხოვრებაში. ესარის სივრცე, სადაც ახალგაზრდას, მოსწავლესშეუძლია გათავისუფლდეს და ისაუბროს მისთვისსაინტერესო, საჭირბოროტო თემაზე, შეუბოჭავად გამოხატოს მოწონება, აღფრთოვანება, კრიტიკა, აღშფოთება. თვითგამოხატვა არის ჩვენი მიზანი და ზუსტად აქ გეძლევა საშუალება-დატოვო შენი კვალი. 

კატო ჭიაბრიშვილი

პოლიტიკა და სამართალი რუბრიკის ხელმძღვანელი.

გვანცა ძმანაშვილი

ლიტერატურის რუბრიკის ხელმძღვანელი

გვანცა ფხალაძე

ჩვენი ავტორები რუბრიკის ხელმძღვანელი.